Saraja Slaapcursus Harderwijk

We slapen voldoende in Nederland, maar nog niet goed genoeg

Goed nieuws! We hebben in Nederland een goed rapportcijfer voor de duur van de slaap wat de Hersenstichting betreft. Maar er is ook slecht nieuws. Uit een grootschalig onderzoek gedaan in opdracht van de Hersenstichting blijkt dat we desondanks niet goed genoeg slapen en zeker vrouwen niet. De gegevens komen uit 34 Nederlandse bevolkingsonderzoeken van de afgelopen 25 jaar, waarbij de slaappatronen van 140.000 mensen zijn meegenomen.

Nederlanders slapen lang genoeg

90% van de Nederlanders slaapt dan gelukkig tussen de 7 en 9 uren per nacht, de aanbevolen slaapduur voor volwassenen. Maar de kwaliteit van de slaap laat te wensen over. Met name bij vrouwen. Zij komen moeilijker in slaap, hebben meer moeite met doorslapen en gebruiken vaker slaappillen dan mannen.

Slaaptekort niet het probleem

Dit is een verrassende uitkomst volgens Eus van Someren van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. In een gesprek met NRC geeft hij aan dat hij had verwacht dat het slaaptekort het grootste probleem zou zijn. Maar nu blijkt dus anders:  „Mensen liggen vaak wel de aanbevolen tijd in bed, maar slagen er niet in daar profijt van te trekken.”

Kritisch over het onderzoek

Ook Gerard Kerkhof, slaaponderzoeker van de Universiteit van Amsterdam herkent de grote lijnen van het rapport van de Hersenstichting wel, zo zegt hij tegen NRC. „Vrouwen hebben inderdaad over het algemeen meer problemen met de slaap; dat begint in de puberteit en wordt erger op latere leeftijd.” Maar Kerkhof uit zich ook kritisch tegenover NRC: „Als mensen in de leeftijd van 18 tot 65 rapporteren gemiddeld ietsje boven de 7 uur te slapen, is dat net aan de ondergrens van een gezonde slaapduur. Dat betekent dus ook dat er een substantiële groep is die niet voldoende slaapt, en dat vind ik helemaal niet zo geruststellend.”

Wanneer goede slaap?

Gebaseerd op eerder onderzoek van de National Sleep Foundation zijn 4 voorwaarden opgesteld voor een goede nachtrust. We spreken van een kwalitatieve slaap als je:

  • tenminste 85% van de tijd die je in bed doorbrengt slaapt
  • binnen 30 minuten nadat je naar bed gaat in slaap valt
  • maximaal 1 keer per nacht langer dan 5 minuten wakker wordt (of 2 keer bij 65-plussers)
  • bij elkaar genomen ’s nachts nooit langer dan 20 minuten wakker bent
Wat is slapeloosheid?

Slapeloosheid ken je als je minstens 3 maanden zeker 3 keer per week problemen hebt met inslapen, doorslapen en/of te vroeg wakker worden, zonder dat er sprake is van verstorende slaapomstandigheden en er geen uitzicht is op enige verbetering. En wanneer je hier overdag hinder van ondervindt.

De onderzoeksgegevens

De cijfers uit het onderzoek van de Hersenstichting liegen er niet om. Vrouwen komen veel moeilijker in slaap dan mannen. Een kwart de vrouwen (25,4%) van 18 t/m 25 jaar heeft moeite met in slaap komen tegenover 1 op de 5 mannen (19,6%). Als we ouder worden, worden deze verschillen steeds groter. Bij de groep 65+ is het verschil het grootst, 19,9% van de vrouwen heeft moeite met in slaap vallen tegenover ‘slechts’ 7,9% van de mannen.

Vrouwen hebben ook meer moeite dan mannen om na nachtelijk wakker worden weer in slaap te vallen. Bij pubers (14 t/m 17 jaar) is dat 28% van de vrouwen tegenover 19,3% van de mannen. En bij 65+ is dat 25,2% van de vrouwen tegenover 14,5% van de mannen.

Naarmate de leeftijd stijgt worden we ook steeds vaker te vroeg wakker. Ruim 1 op de 5 (21%) Nederlanders van 41 t/m 65 jaar wordt te vroeg wakker. Bij de groep van 41 t/m 65 jaar is dat 24% van de vrouwen tegenover 17,6% van de mannen. Bij 65+ komt dit slaapprobleem het meest voor: vrouwen 27,8% tegenover mannen 18,4%.

Slaap over het hoofd gezien

Hoewel we ons in Nederland de afgelopen jaren steeds bewuster worden van het belang van een gezonde levensstijl (we eten gezonder en bewegen vaker), wordt slaap vaak over het hoofd gezien. Terwijl je goede slaap gerust kunt rekenen als het fundament voor een vitaal leven. Goede slaap is belangrijk. We functioneren er beter door overdag. Maar dat niet alleen. De impact van een slechte nachtrust wordt nog teveel onderschat. Wanneer we langere tijd niet goed genoeg slapen, lopen we het risico op bijvoorbeeld angststoornissen, depressie en dementie, en op lichamelijke aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes type 2.

Wat doen bij slapeloosheid?

Ook Eus van Someren zegt in een interview met de NOS dat het hoog tijd wordt dat we heel erg hard aan de slag gaan. “Slapeloosheid is iets dat volkomen vergeten is. We kunnen gelukkig wel iets betekenen voor slapelozen. En dat zijn niet de slaappillen. Er is cognitieve gedragsbehandeling voor slapeloosheid. Wat het beste is om te doen is zorgen dat een deel van de behandeling via internet kan. Zodat het gemakkelijk beschikbaar wordt voor mensen onder supervisie van mensen die echt weten hoe het hoort. En dat is iets anders dan de apps die te pas en te onpas zeggen we gaan je slaapprobleem oplossen. Zo simpel is het niet.”

Wil je meer weten over de cognitieve gedragsbehandeling voor slapeloosheid? Dan ben je natuurlijk bij Saraja Slaapcursus op de juiste plek, ook voor een online cursus.

 
Talja Lambert | Slaapexpert
Saraja Slaapcursus | 19.09.2017 | Talja Lambert
 
 

Bronnen: Hersenstichting, NOS, NRC

Lees hier meer blogs!
Deze pagina delen via:
LinkedInFacebookTwitterWhatsAppEmail