Saraja Slaapcursus Harderwijk

Privacyverklaring

Wanneer u deze website Saraja Slaapcursus bezoekt, kan Saraja Coaching persoonsgegevens over u verzamelen. Saraja Coaching zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze verklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door Saraja Coaching met betrekking tot deze website Saraja Slaapcursus, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

Verzamelde gegevens
Indien u via deze website Saraja Slaapcursus van Saraja Coaching een e-mail aan Saraja Slaapcursus verstuurt of een formulier invult, wordt u in sommige gevallen gevraagd uw naam, adres en/of uw email gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door Saraja Coaching gebruikt voor de volgende doeleinden:

• Het informeren over producten en diensten van Saraja Slaapcursus.
• Het informeren over activiteiten en interessante aanbiedingen van Saraja Slaapcursus.
• Het analyseren van gegevens om informatie en aanbiedingen van Saraja Slaapcursus zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses.
• Het online verstrekken van advies.

Indien u geen prijs stelt op voornoemde informatie dan kunt u contact opnemen met Saraja Slaapcursus door het sturen van een email naar info@saraja-slaapcursus.nl.

Daarnaast vragen wij u soms om gegevens over uw werk, functie, leeftijd, geslacht, interesses én uw coachingsbehoefte. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website Saraja Slaapcursus te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Tenslotte leggen wij informatie vast met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website Saraja Slaapcursus.

Cookies
Op de website Saraja Slaapcursus maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website Saraja Slaapcursus. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website Saraja Slaapcursus geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website Saraja Slaapcursus of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website Saraja Slaapcursus.
Via onze website Saraja Slaapcursus wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website Saraja Slaapcursus gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Saraja Slaapcursus, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming Saraja Coaching worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met Saraja Slaapcursus door het sturen van een email naar info@saraja-slaapcursus.nl.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met Saraja Slaapcursus door het sturen van een email naar info@saraja-slaapcursus.nl.