Saraja Slaapcursus Harderwijk

Slaapgebrek is funest voor de professionele creativiteit

Een gebrek aan slaap ondermijnt de professionele creativiteit. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de University of Notre Dame in de Amerikaanse staat Indiana. Personen die op topniveau moeten presteren, moeten er volgens de onderzoekers in eerste instantie voor zorgen voldoende slaap te genieten.

De Amerikaanse wetenschappers wijzen erop dat eerdere studies al hebben uitgewezen dat veel mensen door een chronisch slaaptekort worden geplaagd. De grote meerderheid van de bevolking heeft volgens hen immers niet voldoende aan een nachtrust van vier tot vijf uur, maar heeft nood aan een slaapperiode van acht uur.

“Een gebrek aan slaap maakt de probleemoplossing veel moeilijker en heeft een bijzonder negatieve invloed op de creativiteit,” benadrukken de onderzoekers Jacqui Grey en Jessica Payne, neurowetenschappers aan de University of Notre Dame. “Eén op vier werknemers geeft toe door vermoeidheid moeilijkheden te ervaren om zich te kunnen concentreren.”

“Er moet aan bedrijfsleiders, ondernemers en creatieve professionals dan ook worden aangeraden een voldoende slaap als een absolute prioriteit te beschouwen. Desnoods moet tijdens de werkdag een slaapmoment worden ingelast om de mentale veerkracht en de capaciteit voor probleemoplossing te verbeteren.”

Problemen herinterpreteren

“Creativiteit heeft een uitgerust brein nodig om te kunnen bloeien,” merken Grey en Payne op. “Slaap verbetert het geheugen en helpt de menselijke hersenen mentale verbindingen te leggen. Een slaap van twintig minuten is voldoende om de hersenen de vitale adempauze te bieden om problemen te kunnen herinterpreteren. Vaak is het zelfs voldoende om voor een korte periode offline te gaan.”

“Wanneer te diep moet worden nagedacht over een probleem, kan het veel moeilijker worden om een oplossing te bedenken. Het is vaak beter de gedachten de vrije loop te laten en de onbewuste processen van de hersenen de mogelijkheid te geven het proces over te nemen.”

“Terwijl een uitgebreide lunch met alcohol tijdens de werktijd niet langer aanvaard wordt, heeft onderzoek uitgewezen dat dronkenschap op bepaalde niveaus minder erg is dan een slaaptekort,” benadrukken de Amerikaanse neurowetenschappers. “Vermoeidheid heeft de voorbije decennia herhaaldelijk tot een groot aantal zware rampen geleid en kost elk jaar aan duizenden mensen het leven.”

“Het slaaptekort is slecht voor het bedrijfsleven. Het fenomeen is bijzonder schadelijk voor organisaties die afhankelijk zijn van de levering van creatieve diensten. Overwerk leidt vaak tot een negatieve spiraal van verminderde mentale gezondheid en slechte zakelijke prestaties.”

Bron: Express.be | 19.11.2015

Deze pagina delen via:
LinkedInFacebookTwitterGoogle+WhatsAppEmail